Vanliga frågor om fastighetsförädling

Kontakta oss på info@delop.se om du har frågor så svarar vi så fort som möjligt.

 • Hur lång tid tar det att bygga om ytan?

  Varje konvertering är unik och det är svårt att lämna ett generellt utlåtande på byggtid. Av erfarenhet  är en normal byggtid 3-6 månader beroende på projektets omfattning. Utöver detta måste man dock även räkna med handläggningstider på stadsbyggnadskontoret samt projektering och upphandling.

 • Kan ni hjälpa till med andra renoveringar i samband med en ombyggnation?

  Föreningen kan passa på att utföra åtgärder och renoveringar på sin fastighet i samband med en lokalförädling. Eftersom vi redan är på plats kan vi också utföra andra renoveringar som ni efterfrågar.

 • Måste det finnas bygglov för att bygga ytterligare lägenheter och hur fås det i så fall?

  För att göra väsentliga ombyggnationer av ett hus krävs ett bygglov ifrån stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Bygglov söker vi och det är inget föreningen behöver lägga någon tid på. Handlingar så som arkitektritningar och utlåtanden ifrån sakkunniga är något vi tar fram till en bygglovsansökan. Det finns många saker att tänka på i samband med ett bygglov.  Vad säger exempelvis detaljplanen, ligger fastigheten inom ett s k bullerområde, vad säger tillgänglighetskraven osv. Detta är något vi kontinuerligt arbetar med och har god kunskap om.

 • I vårt hus finns det ingen hiss, går det bygga på vinden ändå?

  Numera kan man frångå tillgänglighetskravet gällande hissar om föreningen bygger vindslägenheter som är högst 35 kvadratmeter stora, så kallade Attefallslägenheter. Detta innebär att bostäderna kan beviljas bygglov utan att stadsbyggnadskontoret kan kräva hiss.

 • Vår förening har en stor tomt, går det att utnyttja?

  Föreningen kan låta uppföra ett s k Attefallshus på sin tomt och sälja som en bostadsrätt i föreningen. Det finns vissa krav gällande gränser till grannar samt husets utformning som dock måste beaktas. Ett Attefallshus kan vara 25 kvadratmeter stort.

 • Hur mycket betalt per kvadrat kan vi som förening få för vår yta?

  Beroende på vart ytan finns geografiskt, dess förutsättningar och vilken typ av yta det är så varierar priset kraftigt. Från 5.000kr till 30.000kr per kvadratmeter där det senare är centralt belägna vindsytor med goda förutsättningar till att bygga exklusiva lägenheter.

 • Vem har ansvaret för den nyproducerade lägenheten?

  Vi bär fullt ansvar för den nyproducerade ytan från första spadtag till inflyttning av den nya medlemmen. Om något fel skulle uppstå med den nya lägenheten så ansvarar vi mot köparen under en bestämd tid efter inflytt. Föreningen tar del av samtliga relevanta protokoll och besiktningar, från förbesiktning till slutbesiktning.