Vi är De:lop Fastighetsförädling

NYTÄNKANDE
FASTIGHETSUTVECKLARE

De:lop Fastighetsförädling är en ung och nytänkande fastighetsutvecklare från Göteborg. Drivkraften var vid start att skapa unika boenden med en stark förankring i dagens trender för en medveten storstadsbo. Att bygga bostäder med en tilltalande design och samtidigt bidra till en förtätad stadsbild. Vi köper outnyttjade ytor av bostadsrättsföreningar så som källarutrymmen, vakanta butiks-/kontorslokaler, garage och torkvindar för att sedan utveckla dessa till helt nya bostäder. Alla bostäder blir unika och utvecklas utifrån de förutsättningar som finns. Vår sinnesbild är att alltid bygga bostäder vi själva skulle vilja bo i.

Från outnyttjade ytor till nya bostäder

I samband med projekteringen av nya bostäder finns möjligheten att anlita oss som totalentreprenör i större renoveringar som föreningen behöver genomföra. På så vis få en trygg helhetspartner genom hela byggprocessen.

Fördelar för brf

+ MER AVGIFTER IN TILL FÖRENINGEN

Om det blir fler lägenheter i föreningen innebär det att det inkommer ytterligare månadsavgifter. Detta stärker föreningens ekonomi för all framtid och föreningen får mer pengar att betala sina löpande utgifter, sätta av till framtida renoveringar eller sänka den befintliga avgiften.

+ PENGAR IN TILL FÖRENINGEN

De intäkter föreningen får för att sälja de outnyttjade ytorna kan användas till kommande renoveringar eller amortera ner på föreningens lån.

+ FLER MEDLEMMAR

En bostadsrättsförening bygger på att medlemmarna hjälps åt med att sköta om fastigheten och huset. Med fler medlemmar fördelas arbetet än mer och en ny medlem kanske besitter välbehövliga talanger som föreningen kan dra nytta av.

+ MINSKAT UNDERHÅLL

Genom att konvertera en befintlig yta som föreningen har underhållsansvar på till en bostadsrätt övergår det invändiga underhållsansvaret till den nya medlemmen. På så sätt minskar föreningen sina underhållskostnader.

de-lop-fastighetsförädling-råstensgatan-2-1.jpg

AKTUELLA PROJEKT

FÅGELHOLKEN

OMRÅDE Råstensgatan 52, Kålltorp
BOSTADSTYP Vindslägenhet

BAGERIET

OMRÅDE Olskroksgatan, Olskroken
BOSTADSTYP Studiolägenhet


FÖRENINGAR SÄGER

KONTAKT

@DELOP.SE