de-lop-fastighetsförädling-om-oss-1.jpg
 

FASTIGHETSFÖRÄDLING

VANLIGA FRÅGOR

Kontakta oss på info@delop.se om du har frågor så svarar vi så fort som möjligt.

 

+ Hur lång tid tar det att bygga om ytan?

Varje konvertering är unik och det är svårt att lämna ett generellt utlåtande på byggtid. Av erfarenhet är en normal byggtid 3-6 månader beroende på projektets omfattning. Utöver detta måste man dock även räkna med handläggningstider på stadsbyggnadskontoret samt projektering och upphandling.

+ Kan ni hjälpa till med andra renoveringar i samband med en ombyggnation?

Föreningen kan passa på att utföra åtgärder och renoveringar på sin fastighet i samband med en lokal-/vindsförädling. Eftersom vi redan är på plats kan vi också utföra andra renoveringar som ni efterfrågar. Till exempel kan det vara bra att göra fasadrenoveringar, trapphusrenoveringar, fönsterbyten och renovering av tvättstugor i samband med byggnation.

+ Måste det finnas bygglov för att bygga ytterligare lägenheter och hur fås det i så fall?

För att göra väsentliga ombyggnationer av ett hus krävs ett bygglov ifrån stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Bygglov söker vi och det är inget föreningen behöver lägga någon tid på. Handlingar så som arkitektritningar och utlåtanden ifrån sakkunniga är något vi tar fram till en bygglovsansökan. Det finns många saker att tänka på i samband med ett bygglov. Vad säger exempelvis detaljplanen, ligger fastigheten inom ett s k bullerområde, vad säger tillgänglighetskraven osv. Detta är något vi kontinuerligt arbetar med och har god kunskap om.

+ I vårt hus finns det ingen hiss, går det att bygga på vinden ändå?

Numera kan man frångå tillgänglighetskravet gällande hissar om föreningen bygger vindslägenheter som är högst 35 kvadratmeter stora, så kallade "Attefallslägenheter". Detta innebär att bostäderna kan beviljas bygglov utan att stadsbyggnadskontoret kan kräva hiss. Det går också att ansöka om dispens från hisskravet om t ex ert hus är av äldre karaktär och det inte är lämpat att installera en hiss.

+ Vår förening har en stor tomt, går det att bygga ett "Attefallshus"?

Tyvärr får inte föreningar lov att bygga sk "Attefallshus" på sin tomt. Om några tillbyggnader/ombyggnader ska göras så är det bygglovspliktigt.

+ Hur mycket betalt per kvadrat kan vi som förening få för vår yta?

Beroende på vart ytan finns geografiskt, dess förutsättningar och vilken typ av yta det är så varierar priset kraftigt. Från 5.000kr till 30.000kr per kvadratmeter där det senare är centralt belägna vindsytor med goda förutsättningar till att bygga exklusiva lägenheter.

+ Vem har ansvaret för den nyproducerade lägenheten?

Vi bär fullt ansvar för den nyproducerade ytan från första spadtag till inflyttning av den nya medlemmen. Om något fel skulle uppstå med den nya lägenheten så ansvarar vi mot köparen under en bestämd tid efter inflytt. Normalt ligger det en garantitid på 5 år byggnationen och 2 år på vitvaror. Föreningen tar del av samtliga relevanta protokoll och besiktningar, från förbesiktning till slutbesiktning.

+ Vad måste styrelsen göra för att få möjlighet att avyttra en del av huset till en ombyggnation?

För att styrelsen ska ha möjlighet till att sälja av/avyttra en del av huset så behövs ett stämmobeslut. Detta eftersom det är en väsentlig ombyggnad av föreningens ytor. Antingen lägger styrelsen en motion på årsstämman eller kallar till en extrastämma enligt stadgarna. På stämman så behövs en sk kvalicerad majoritet, att minst 2/3 delar av de närvarande röstar ja för att motionen ska träda i kraft. Även om det blir en kvalicerad majoritet som röstar för men inte alla röstar ja har också enskilda medlemmar rätt att ta frågan vidare till hyresnämnden för beslut i frågan. Det bör noteras att oftast går hyresnämnden på stämmans linje.